Schoolstraat 29-31 1723AA Noord-Scharwoude | 0226 315 206 | directiedde@atriumscholen.nl

De Duizend Eilandenschool

R.K.- Basisschool De Duizend Eilanden is er voor alle kinderen uit

de buurt.

“Op basis van kwaliteit en enthousiasme zorgt De Duizend Eilandenschool er voor dat kinderen

een goede start kunnen maken met hun verdere schoolloopbaan.”

Betreft: Staking 12 december 2017

Noord-Scharwoude, 6 december 2017

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Omdat het kabinet niet heeft gereageerd op het ultimatum van PO in actie, dat om 10.00 uur gisteren  afliep, heeft de actiegroep basisschoolleraren opgeroepen om volgende week het werk neer te leggen. "Op 12 december gaan de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in het hele land een dag lang dicht", staat in het persbericht van het collectief PO-Front, waar PO in actie deel van uitmaakt


Minister Arie Slob (Onderwijs) zegt niet meer te kunnen bieden dan de driekwart miljard die in het regeerakkoord is afgesproken. Onder leiding van PO in actie, strijden leerkrachten echter voor 1,4 miljard euro voor het basisonderwijs. Het geld, 900 miljoen euro voor een salarisverhoging en 500 miljoen voor het verlichten van de werkdruk, is bedoeld om het dreigende lerarentekort af te wenden.


Met name dit (dreigende) lerarentekort is reden voor het team van De Duizend Eilanden om gehoor te geven aan de staking van 12 december. Het wordt voor ons als school steeds moeilijker om bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht  een vervanger te vinden, aangezien  de vervangingspool zo goed als leeg is.


Dinsdag 12 december a.s. zal De Duizend Eilanden daarom gesloten  zijn. Wij verwachten dat u dan zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen. Mocht dit bij u echt niet lukken, dan kunt u contact opnemen met externe buitenschoolse opvang (Stichting Kinderopvang Langedijk). De kosten van externe opvang zijn voor ouders, niet voor het schoolbestuur.


Wij vragen om uw steun voor deze staking . Het bestuur van onze stichting Atrium steunt de scholen en teams hierin. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons grote zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van uw/onze kinderen en de generaties die volgen!


Met vriendelijke groet,

Het team en directie van De Duizend EilandenAtrium scholen

Atrium Scholen

Parnassys

Parnassys

Volg ons op:

Twitter Facebook